MODLITBY A PŘISLÍBENÍ

Jmenuji se Tomáš Antoš a jsem ze Střelic.

Na svých stránkách nabízím opis modliteb, za které Pán slibuje ve svých zjeveních velké milosti, ale také opisy některých zajímavých nástěnek v kostelích.

Své názory na stránky mi zašlete na email  "antost@atlas.cz"

 

 

 

Seznam textů                                               

Cestovní doklady                                                                                                           

Mešní písně

Fotogalerie