ANTIKRIST - SELMA 666

(NEW AGE)

NEW AGE, takto se jmenuje hnutí, které vzniklo v USA a které se brzy rozšířilo do celého světa. Vůdce tohoto hnutí je veřejnosti skryt. Jmenuje se lord Maitreya, narodil se v Londýně a dnes žije skrytě na území Velké Británie, odkud vše řídí. Důvod ke skrývání má velký. Je to totiž ANTIKRIST. Ano, je to právě ten antikrist, o kterém se píše v Bibli, v apokalypse svatého Jana. Ten antikrist, který se má stát dosazencem Satana a jeho vůle, jako vůdce celé, sjednocené planety Země. Má ji přivést na pokraj šílenství, zla a katastrof.

Není jednoduché získávat mezi lidmi zastánce zla. Satanisté a jejich sekty se ke zlu hlásí otevřeně. Avšak lidí takového smyšlení není mnoho a nejsou tudíž pro Maitreyu potřebnou většinou obyvatel Země, aby ji mohl ovládnout. Ta proklatá šelma však učinila něco, co nedokázaly ani všechny války, které zde byly kdy vedeny.Satan dal vzniknout hnutí NEW AGE a dosadil do něj v rozhodující době Maitreyu. NEW AGE hlásá víru v Boha. Jde však o falešnou víru a ne o pravou víru v Boha. Maitreya však moc dobře ví, že lidé za tímto hnutím půjdou, uvěří mu a budou to miliony lidí.Tak dostane již v brzké době Maitreya na svoji stranu většinu obyvatel Země, aniž by si to tito nešťastníci uvědomovali. Tak začne již brzy doba totálního otroctví a kontrolování lidstva.

Přestože hnutí NEW AGE vystoupilo na veřejnost až roku 1975, plány na ovládnutí Země započaly již v letech 1875 v New Yorku pod vedením Heleny Petrovny Blavatské, která je Ruského původu. V letech 1880-1949 nabylo učení NEW AGE na své pekelnosti díky Alici Baileyové, která je původem Angličanka. Ta položila přesné základy dnešního stavu NEW AGE a netajila se ani svými kontakty s démony a podsvětím.

Samotná APOKALYPSA se začala naplňovat v roce 1945, takže nejsme daleko od doby, kdy antikrist v plné síle zaútočí na Zemi.

NEW AGE se snaží připravit pro své plány půdu. Ve všech směrech se snaží proniknout do všech odvětví a institucí, včetně politiky, zdravotnictví a školství. NEW AGE dostalo na svoji stranu již i královskou rodinu v Anglii, ale pod vlivem NEW AGE je i celá americká vláda. Dále pak mimo jiné i světové organizace jako je OSN, UNESCO, Rockefellerova nadace, Fordova nadace, Trilaterální komise, Bilderbergerova skupina, sekta Svobodných zednářů, Illuminanté, ale i světová rada církví. NEW AGE si podmaňuje vůdce, ale i vůdčí instituce celého světa. Například Roberta Mullera, zástupce generálního tajemníka OSN a mnoho dalších.

Přestože se toto vše snaží NEW AGE prosazovat násilím, jsou odvětví, kde se musí krotit, aby dosáhli vlivnějšího přijetí. Činí se tak hlavně u dětí, které jsou již od malička vychováváni ve víře stylu NEW AGE. Toto hnutí ovládá i státní školy po celém světě. Zde se musí děti povinně učit lež. Musí v hodinách tělocviku cvičit jógu a jsou nuceni pod hrozbou špatného klasifikování mluvit lež, kterou je dosazení učitelé z NEW AGE učí. NEW AGE zasahuje skutečně již všude. Ve zdravotnictví se začíná snažit NEW AGE propagovat způsoby AKUPUNKTURY. Nebýt však američana Jima McCoye, který jako bývalá vůdčí osobnost NEW AGE prozradil lidstvu o tomto pravdu, nevěděli bychom, že jehly, které jsou k akupunktuře používány, pochází všechny z jediné továrny na dálném východě a všechny až do poslední z nich prochází před použitím v této továrně Budhistickou kletbou, která je mnichy umístěna do každé z nich. Pro speciální účely a použití je jehla napuštěna drogou. To vše poté v dnešních nemocnicích dostanete pod dojmem, že vám to pomůže. Stanou se z vás tak ve skutečnosti lidé závislí na NEW AGE a to i proti vaší vůli.

Mohu pokračovat do nekonečna, kam až vliv NEW AGE na nás sahá a stále se rozšiřuje. Už i knížky pro děti, filmy, ale především hračky jsou plné robotů, vesmírných hrdinů, pohádkových oblud a příšer. S tímto si děti po celém světě mají hrát, aby si zvykli na podobu těchto bytostí a do svého podvědomí to uložili jako hrdiny. To má za účel, že v době nejtvrdší apokalypsy, kdy dojde k mutacím mnohých lidí s pekelnými bytostmi, budou tyto děti na straně NEW AGE, na straně zla, robotů, příšer, oblud, které již z dětství pokládali za hrdiny. Svět se řítí do katastrof a totálního vlivu NEW AGE.

Vraťme se ale zpět k lordu Maitreyovi, biblickému antikristu. Ten chce lidstvo ovládat pomocí velice vyspělé technologie. Jedná se o mikročipy, které dokáží kontrolovat dokonce i každou myšlenku člověka, který má tento mikročip v těle. Způsob, jakým Maitreya dostane tentomikročip do těl milionů lidí, je velice prostý. Po celém světě vypukne organizovaně řízená fáma z vyšších kruhů, že v určitém místě se vyskytla určitá infekce, či nemoc a všichni musí být proti ní naočkováni. Injekční stříkačkou se tak do těl nevinných lidí dostane nástroj Satanův, aniž by o tom věděli. Další způsob je zavádění mikročipů pomocí speciálně upravených dutých akupunkturních jehel po jejichž použití zůstane v lidském těle tento mikročip. Zdokonalení tohoto čipu však jde kupředu tak rychle, že v brzké době se bude moci zavádět i konzumací potravin a zde by došlo již ke skutečné masové katastrofě. Nebude nikdo, kdo by lidem pomohl, nebudou se moci na nikoho obrátit, ani na policii, protože všechny vládní instituce, ale i běžné úřady, firmy, podniky, ba dokonce i školy, nemocnice a banky bude mít pod mocí NEW AGE.

NEW AGE se veřejně hlásí k fašismu, satanismu a Luciferovi. Je to velmi naivní, když se toto nadruhou stranu snaží maskovat za víru v Boha. Netají se ani tím, že třetinu lidstva zneškodní, v zájmu jakési očisty civilizace.

Nejhorší věcí však je to, že Maitreya se bude v budoucnu vydávat za Ježíše Krista, který podruhé přichází na naši planetu. Tehdy mu uvěří většina lidí a dostanou se pod vliv NEW AGE. Je pravda, že podle bible příjde v budoucnu Ježíš Kristus podruhé a bude to kolem roku 2000. Avšak před ním příjde antikrist (Maitreya), aby Satan mohl učinit poslední pokus pro nábor zastánců víry v Satana a zlo. Ten se bude vydávat za pravého Krista.

NEW AGE, jak dlouho ještě budeme slýchávat tyto slova. Kdy už příjde pravý Kristus a učiní konec všemu zlu a pochybným vládám nad lidmi.

Poznámka:(zmiňované informace jsou svědectvím amerického občana Jima McKoye, který byl před lety jedna z vůdčích osobností hnutí NEW AGE v USA.

Teprve smrtelně vážné onemocnění ho přimělo podat pravdu a obrátit se k Bohu. Podle nových informací se Jim McCoy částečně uzdravil a krátce poté šťastně oženil. Dnes je vůdčí osobností organizace FGB-MFI a proti NEW AGE s nasazením života bojuje.)