ABC 1960

Až bude tobě, pionýre, čtenáři třicet pět let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat 6 hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To všechno se promítne do každodenního života. 250 milionů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny, atd. To není začátek fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný 20letý program KSSS, o kterém píše, mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby. Vždyť za 10 let předstihne Sovětský svaz USA 2,5x a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě! Všichni se musíme přičinit! Učit se pracovat. I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, kroužcích i ve speciálních kolektivech. Komunismus potřebuje lidi odvážné, čestné, muže i ženy, kteří umějí žít v kolektivu a pro kolektiv.

 

Toto krásné období trvalo od 1.1.1980 do 17.11.1989.