DOPIS BERNARDETY SOUBIROUSOVÉ PAPEŽI NALEZEN

Předpovědi pro nynější dobu:

Zpráva: Svatá Bernardeta z Lurd napsala dopis tehdejšímu papeži Lvu XIII. a sdělila mu poselství Matky Boží pro toto století. Z pěti proroctví se už čtyři naplnily. Dopis byl pokládán 120 let za ztracený a byl od francouzského kněze Antoine La Grande při hledání materiálu o Lurdských zázracích nalezen.

Pozadí: Dopis papeži napsala Bernadeta krátce před svojí smrtí v roce 1879. Obsahuje 5 poselství Matky Boží, které se zabývají průběhem tohoto století a budoucnosti po roce 2000. Obsah dopisu nebyl zveřejněn. Odpovědní činitelé Vatikánu museli přiznat, že byl založen. Pater la Grande objevil toto psaní v prosinci minulého roku v plechové skříňce ve sklepě Vatikánské knihovny. Jedná se o 5 jednotlivých sloupců a na každém z nich se nachází jedna předpověď:

1.První proroctví se zabývá hlavně rozvojem svatyně v Lurdech po smrti Bernadety.Je líčen rozkvět Lurd jako poutního místa a léčivé účinnosti pramene.

2. Toto poselství popisuje celou řadu důležitých vědeckých vynálezů, mezi jiným "použití elektrické energie", což se stane před rokem 1900. Předpověď se splnila zavedením žárovky, gramofonu a jiných elektrických přístrojů komentuje P. La Gran.

3.Třetí proroctví se vztahuje na uchopení moci Hitlerem a Národních socialistů v 30. letech, z čehož vznikne něco hrozně zlého co skončí válkou, na které budou zúčastněny skoro všechny národy.

4. Úsilí lidí letět do vesmíru jsou předmětem 4. poselství, přičemž Matka Boží předpovídá (jako v poselství v Amsterodamu), že kolem roku 70. se podaří Američanům přistát na Měsíci.Tato předpověď se splnila v roce 1969, kdy Američan Neiel Armstrong jako první člověk vstoupil na Měsíc.

 

5.Poslední proroctví je nejdelší ze všech předpovědí a má následující slova:

"Vaše svatosti svatá Panna mi řekla, že také s koncem 20. století přijde konec časového období vědy. Začne nové období víry na celém světě. Koneckonců bude podán důkaz, že Bůh byl, který stvořil zemi a člověka. To bude začátek a konec veškeré vědy, lidé přestanou věřit ve vědu. Milióny se opět obrátí ke Kristu, a moc církve poroste tak silně, jak nikdy předtím.

Důvod mnohých obrátit se zádama k vědcům bude pýcha lékařů, kteří své vědění zasadí k vytvoření monstra. Tito lékaři použijí své vědomosti k tomu, že z podstaty člověka a z podstaty zvířete vytvoří kreatůru, která není člověkem ani zvířetem. Lidé budou v nitru svého srdce vědět, že je to falešné. Budou ale bezmocní zabránit vytvoření těchto bytostí. Nakonec budou hnát vědce jako, když se honí divocí vlci.

V předvečer roku 2000. dojde ke konečnému střetnutí přívrženců Mohameda a křesťanských národů. Dojde ke strašné bitvě, při které padne 5.650.451 vojáků. A puma s velkou účinností bude shozena na město v Persii. Ale na konec zvítězí znamení kříže a všichni muslimové se obrátí ke křesťanské víře, na to bude následovat století míru a radosti, neboť všechny národy odloží zbraně. Bude následovat velké bohatství, neboť Pán vylije své požehnání nad věřícími.Na celé zemi nebude žádná rodina trpět bídou nebo hladem. Každému desátému dá Bůh schopnost léčit ty, kteří budou žádat o pomoc.

21. století bude druhý zlatý věk lidstva.

 

Poznámka: Matka Boží se zjevila čtrnáctileté Bernardetě Soubirous v jeskyni Massabielle celkem osmnáctkrát. Při prvním zjevení 11. února 1858 žádala Paní obklopená nadpozemským světlem o modlitbu růžence, neboť zjevení, které mělo v ruce růženec, s dívkou se modlilo. Při dalším zjevení učinili dospělí na Marii zkoušku, kdy měli s sebou svěcenou vodu a dítě řeklo: "Když jsi od Boha, tak se přibliž!" Zjevení přišlo blíže a uklonilo se při vyslovení Jména Božího. Při čtvrtém zjevení se opět modlili společně růženec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další články v časopisu Regina 5/02 str 17