ČAS 2000

 

 

Umět se zastavit
Velmi často se člověk v dnešní době ničí proto, že nemá volný čas,
nebo si ho už neumí udělat a zatavit se,porozhlédnout se a uvědomit
si sebe sama. Spěch mu dává dojem života. Ve skutečnosti se ale takto
pouze ohlušuje, utíká před sebou samým a odsuzuje se k pudovému
životu. Ochota zastavit se je ale první krok, který člověku dovolí
vrátit se k sobě samému. Být ochoten zastavit se znamená být
připraven pohlédnout na sebe sama. Nemusíš ale na sebe hledět sám.
Sobě totiž plně porozumíš jen ve světle Božím, který tě stvořil k
naplněnému životu.
Velmi často se člověk v dnešní době ničí proto, že si už neumí udělat
volný čas, zastavit se a porozhlédnout a uvědomit si sebe sama, už si
netroufá zamyslet se, protože se leká zodpovědnosti. Není už zcela
člověkem, ale dostává se na úroven zvířete.
Máš-li strach zastavit se, může to skutečně znamenat, že máš strach
potkat sám sebe. A máš-li strach ze setkání se sebou samým, je to
proto,že už na sebe nejsi zvyklý, již se neznáš, bojíš se svých
výčitek a požadavků.
Nezabíjej čas, je ti dán prozřetelností Boží. Bůh je v něm přítomen
zve tě k přemýšlení a rozhodnutí, aby ses stal více člověkem.
M.Quist

POSLOUCHEJ DOBRE, CO TI CHCI RICI´
Dnešní svět se omamuje hlukem, opijí se rychlostí, je nadšen změnami
Záležitosti, diskuse, schůze, zájmy, zábavy,..., to je kolo, které se
točí bez ustání. Není čas na myšlení. Není kdy se vzchopit. Moderní
člověk žije na povrchu sebe samého, jak by se tedy mohl setkat s
Bohem?
Je příliš mnoho lidí, kterým je cizincem, vzdáleným, neužitečným.Bůh
ale vychází lidem vstříc a chce jim být přítelem, blízkým, potřebným.
I ty můžeš být jedním z nich! On tě očekává, má o tebe zájem - je pro
tebe samého.
Co získáš, když na něj zapomeneš, když se od něj odvrátíš?
Okamžik strávený v důvěrné blízkosti s ním ti dá více světla a síly,
než hodiny planého přemýšlení a povídání.
Jestliže Bůh bude moci konat skrze tvou činnost a jestliže bude moci
mluvit tvým hlasem, budeš moci udělat stokrát více účinné práce.
Okamžiky strávené s ním tě učiní vnímavým ke znamením, která ti dáva
po celý den. Naučí tě chápat svá poselství, která ti různými způsoby
posílá stále do cesty. Přicházej k němu jako k bratru, příteli, otci,
vládci, lékaři,učiteli, zachránci. Neboj se!
A.G.Courtois

Bez volných chvil je člověk neúplný a rozkouskovaný na části (R. Guardini)

Ve volném čase můžeme přijít k sobě, ke smyslu našeho konání, našeho
života, můžeme přijít ke druhým a k Bohu...
Nebot vždy, když člověk proniká do hloubky svého já, do hloubky věcí
začíná žasnout nad sebou, nad celým světem...
Kdo si umí dopřát volné chvíle a pokouší se hledět srdcem, pro toho
se otevírá cesta z tohoto světa do světa Božího.

MODLITBA ROZHODUJE O NASEM ZIVOTE A DALSICH CINNOSTECH

V MOCI CLOVEKA JE JEHO PRITOMNOST
Přítomnost je tak krátká, že ji nepřikládáš cenu, ale jen ona je ve
tvé moci a tvůj život se skládá - kousek za kouskem - jen z přítomných
okamžiků.
Zdá se ti, že před sebou v budoucnosti vidíš štěstí, lásku a Boha. To
je ale přelud. Zalostně zapomínáš, že Bůh je vedle tebe, právě tam,
kde jsi ty, v přítomných okamžicích tvého života...
Chceš-li v životě uspět, vrat minulost do rukou Božích, přenech mu i
budoucnost a žij s Ním v plnosti každý přítmný okamžik, jeden za druhým

PRITOMNY OKAMZIK
je lehký, nedrtí svou vahou,
není příliš široký, není v něm místo pro neklid
rychle prchá, neunavuje
má lidské rozměry
můžeš ho zmoci, usměrnit a vést
on jediný je živoucí, živí tě
Bůh na tebe čeká ted!
M.Quist