DESATERO TURISTY A REKREANTA

 

 

DESATERO TURISTY
1 Rozluč se se všemi doma, ale ne s Bohem
2 Nezapomeň si vzít do batohu věci pro tělo i pro duši
3 Obuj si boty, aby ti vydržely i na cestu do kostela
4 Chod po všech cestách, ale nezapomeň na cesty Boží
5 Smetí házej do odpadkového koše, ale ne do duše
6 Na cestě nerozdávej kamení, ale úsměvy
7 Černé brýle si dej tak, aby ti nezacláněly Boha
8 Nasyť tělo, ale nenechávej hladovět duši
9 Chod podle kompasu, ale i podle Písma svatého
10 Vrat se po dovolené zdravý, ale i lepší


DESATERO PRO REKREANTY
1 Nauč se být trochu sám, abys našel Boha ve všem: v kráse památek,
v kráse přírody, v kráse lidí
2 Doma nech starosti i práci, abys ji dvojnásobně zvládl po návratu
3 Vdechuj ozon nebe, abys ovládl sebe
4 Chod po cestách, ale nezapomeň na cesty Boží
5 S těžkým břemenem nevykračuj do hor, tím méně na horu věčnosti
6 Nezapomeň, že dříve, než vyjde slunce nad hory,vyjde nad námi Boží
prozřetelnost, pozdrav ji modlitbou
7 V chrámě slyšíš Boží hlas, najdi si i na rekreaci čas na mši
8 Rozhodně si neber na rekreaci slepého vůdce, ale toho, který je
světlem, pravdou a životem
9 Den bez tréninku je dnem ztraceným, trénuj tedy denně ve ctnostech
10 Až se vrátíš odpočinutý z hor, z rekreace, vyzařuj víc dobrotu srdce,
sílu vůle a zkrátka - BOZI LÁSKU´