DEVIATNIK na uctění

JEZISE KRISTA, KRALE VESKEREHO LIDSTVA

Tento deviatnik pozůstává z devíti po sobě následujících sv. přijímání, které jsou obětované na počest JEŽÍŠE, KRÁLE VEŠKERÉHO LIDSTVA.

Pán Ježíš řekl: Přeji si, aby věřící duše, která si osvojí tuto pobožnost, konala deviatnik, skládající se z devíti sv. přijímání. Ať mi obětuje devět (9) po soběnásledujících sv. přijímání a když je to možné, v průběhu této doby ať vykoná také sv. zpověď k mé úctě, k úctě KRÁLE VEŠKERÉHO LIDSTVA.

Pán Ježíš poukazuje na to, aby průběh devíti sv. přijímání nebyl přerušen. Není podmínkou dodržet devět po sobě následujících kalendářních dnů konání sv. přijímání. Mohou být vykonány v libovolných časových odstupech.

Služebník Pána Ježíše dostal vizi o silném a mimořádném účinku tohoto deviatniku. Viděl, že Ježíš upřel svůj pohled na nebe. Příležitostně devětkrát dal rozkaz, a v tom okamžiku sestoupil anděl na zemi. Pán Ježíš to takto vysvětlil: Dcero moje, duším, které mi chtějí obětovat tuto pobožnost, pošlu po jednom andělovi ze všech devíti andělských chórů. Při každém sv. přijímání sešlu jednoho anděla, aby chránili tuto duši v jeho pozemském životě.

Pán Ježíš chce, abychom také za jiné duše obětovali tento deviatnik a upozorňuje nás na to, jak je potřebný v dnešní době.Tento deviatnik ať konají také za jiné duše, aby také ony byly účastny na mých příslibech, aby také ony dostaly mimořádné andělské pomoci. Vyzývám své věřící na tuto horlivost, aby mi deviatnik obětovali ZNOVU A ZNOVU!, abych i nadále mohl posílat k vám své sv. anděly na ochranu a pomoc těm duším, které deviatnik samy nevykonávají. V současnosti, v době konce časů, velmi vzrostla síla nepřítele. Vidím, že moje děti jsou velmi odkázané na moji záchranu.

Pán Ježíš ve své velkodušnosti navíc slíbil, že kromě andělské ochrany, za tento deviatnik, nezávisle od toho,obdržíme i osobní milost. Slíbil: O co ode mne prosíte přes tento deviatnik, a bude to v souladu s mojí vůlí, to jistě ode mne dostanou.

Ježíš v Písmu svatém vystupuje jako Král, což učí také naše sv. Církev.

Tato pobožnost dostala označení "Nihil obstat",což znamená, že je bez jakýchkoliv věroučných omylů.

Ewa Allan

(Přeloženo z maďarského náboženského časopisu Igaz Élet Isteben)

Vydáno pro soukromou pobožnost věřících.

Ó, tisíckrát Ti děkujeme za všechno, náš Ježíši! Také já chci pomoci při záchraně nesmrtelných duší, a to také nejvíce možným rozšiřováním a rozdáváním tohoto deviatniku s tak silným a mimořádným účinkem.

Já jsem cesta, pravda a život. (Jan 14.6)

(přeloženo ze slovenštiny "Deviatnik na uctenie Ježiša, Kráľa všetkého ľudstva")