Návrh

PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K REFERENDU O VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE

 

Drazí věřící!

Již za několik málo dnů rozhodneme svým hlasem o vstupu naší země do Evropské unie.Věc, za niž bojovaly a prolévaly krev celé generace našich národních světců, se tak stane skutečností. Považujeme za svou občanskou i lidskou povinnost obrátit se na Vás v tak historické chvíli pastýřským listem.

V jeho úvodu nám dovolte informaci o jedné spíše technické záležitosti, a to o přejmenování naší společensko - politické organizace (dosud Česká biskupská konference) na Sdružení katolických biskupů České republiky Ráj na Zemi. Domníváme se, že tento název bude v nových podmínkách daleko přiléhavější, vždyť rajská blaženost není něčím, co nás očekává až někdy v příštím životě, nýbrž po vstupu do EU se stane realitou již zde na zemi. V rámci vysvětlovací kampaně Vás na některá pozitiva našeho vstupu chceme nyní upozornit.

Obracíme se nejdříve na Vás, drazí senioři! Víme, jak těžké je někdy stáří, zvlášť je-li člověk již unaven životem ... Vaši kolegové, senioři v Holandsku (členské zemi EU!) takové problémy neznají. Stát se o ně dokáže postarat a uměle přerušuje jejich stáří. U nás jsme tomuto ideálu sice ještě dost vzdáleni, ale nezoufejte, když ne Vy, tak po vstupu do EU se zákona o eutanázii jistě dočkají alespoň Vaše děti. Myslete na ně při červnovém referendu!

Nyní několik slov k Vám, drazí katoličtí manželé! Je nám známo, jak složitá je Vaše situace, když oba chodíte do zaměstnání, abyste uživili rodinu a ještě musíte vychovávat děti! Po vstupu do EU se Vaše problémy vyřeší. Všechnu tíhu spojenou s výchovou dětí za Vás převezme stát a špičkoví odborníci z Bruselu. Vaše děti Vám vychovají tak, že je potom ani nepoznáte! Např. sexuální výchova je v zemích EU prováděna kontinuálně od mateřské školky a to s takovým úspěchem, že třeba děti v Holandsku mohou již ve 12 letech žít plným sexuálním životem.

Obracíme se též na Vás, milí mladí věřící! Vy jste nadějí Církve! Je proto smutné vidět, jak je Vaše kreativita, flexibilita a přirozená kritičnost omezena překonanými názory některých zapšklých fundamentalistů, kteří Vám brání radovat se ze života a znepokojují Vás pseudopsychologickými úvahami o "zdrženlivosti", "sebeovládání" či dokonce tzv. "předmanželské čistotě". I to se po vstupu do EU radikálně změní. Zákony Unie na Vás pamatují, takže budete mít právně zajištěn volný přístup k antikoncepci, potratům a sterilizaci - Vaší přirozené touze poznávat své tělo tak již nebude stát nic v cestě!

A nyní několik organizačních poznámek.

Během posledního zasedání našeho Sdružení byl po bouřlivé diskusi těsnou většinou hlasů zamítnut návrh jednoho spolubratra, aby byly v čase konání referenda katolické chrámy vyzdobeny transparenty s nápisem: "S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!" Zato byl bez problémů a jednomyslně schválen návrh udělit plnomocné odpustky každému, kdo bude hlasovat pro vstup a pomodlí se za zdárný průběh referenda. Sdružení katolických biskupů České republiky Ráj na Zemi se též usneslo na tom, aby hlasování věřících o vstupu do Evropské unie proběhlo manifestační formou. Doporučuje tedy jednotlivým duchovním, aby v neděli 15.6.2003 po skončení mše svaté seřadili své ovečky a v průvodu je odvedli do volebních místností.

Drazí věřící! Víme o tom, že některé antikoncilní a protispolečenské živly se snaží šířit mezi Vámi paniku a dokonce vznášejí dotaz, proč se biskupvé pletou do politiky. Na tyto provokace je třeba dát ráznou odpověď! Jednou ze základních křesťanskýchctností je vděčnost - stát nám nedávno pomohl při normalizaci na Katolické teologické fakultě v Praze, proč bychom nyní na oplátku nepomohli my jemu? Naše kampaň kromě toho není přesvědčovací, ale pouze vysvětlovací; doufáme, že jsme Vám vysvětlili dost jasně, jak máte hlasovat!

Během nadcházejícího referenda Vám přejeme pevné nervy, silný žaludek a hroší kůži!

Žehnají Vám Vaši čeští a moravští biskupové.

 

 

(text byl opsán z nástěnky v jednom brněnském kostele v únoru)