VÁŠ HNĚDÝ ŠKAPULÍŘ Z HORY CARMEL

 

Je to dar pro Vás od Vaší Nebeské Matky.

Je to pojistka na spasení.

 

Kdokoliv zemře a bude mít tento škapulíř, nebude trpět věčným ohněm. Toto je přislíbeno požehnanou Pannou Marií ze dne 16. července 1251 daný svatému Šimonovi Strockovi (st. Simon Strock)!

 

Miluj tento škapulíř

Nos jej stále při sobě

Měj jej ve zbožné úctě

 

Pravá oddanost Marii spočívá ve 3 věcech:

Uctívání - Důvěra - Láska

 

Náš Pán nás naučil se modlit Otčenáš. Maria nás naučila znát hodnoty škapulíře. Když je používán jako modlitba, tak nás Naše Paní přibližuje ke Svatému Srdci jejího Božského Syna. Při oslovování Naší Paní je proto žádoucí držet škapulíř v ruce a přitom je naše modlitbanejúpřímnější a nejdokonalejší. Hlavně při pokušení potřebujeme mocnou přímluvu Matky Boží. Když nositel škapulíře čelí pokušení a v tiché oddanosti vzývá Marii, tak zlý duch nemá nad ním žádnou moc.

Kdybys býval poručil svou duši mně, nebyl by ses dostal do takového nebezpečí, - byla jemná výčitka Naší Paní blahoslavenému Alanu de la Rochovi.

 

Tím, že nosíme tento škapulíř vyjadřujeme Marii - aniž bychom to výslovně říkali, že ji uctíváme, milujeme a věříme v její ochranu.

 

Svatý Alfons říká:

Tak jak se lidé pyšní tím, že jejich služebnictvo nosí livrej jejich barev, tak i nejsvětější Marie je potěšena, když její služebníci nosí škapulíř jako označení, že se cele věnují její službě a že se stali členy Rodiny Matky Boží.

 

Papež Benedikt udělil zvláštní odpustky pro každé políbení škapulíře.

Přiznej veřejně svoji oddanost.

 

Proto je potřeba zapsat se do rodiny Carmel (karmelitánů) Je to jednoduchý obřad, který trvá jenom chvilku a může jej vykonat kterýkoliv karmelitán nebo i tímto pověřený kněz.

 

ZNAMENÍ ODDANOSTI

Podle přání našeho Svatého Otce neměl by být škapulíř medailon nošený místo látkového škapulíře bez dostatečného důvodu.

Marie nemůže souhlasit s nikým, kdo z marnosti nebo ze strachu učinit veřejné přihlášení se - nosí raději medailon.

Takové osoby se nemohou spoléhat na její SLIB. MEDAILON neposkytuje zázračnou ochranu, která se připisuje HNĚDÉMU LÁTKOVÉMU ŠKAPULÍŘI. Škapulíř by se neměl skládat nebo přišpendlovat, musí se nosit okolo krku a to tak, že jeden díl je obrácený látkou dopředu a druhý látkou dozadu.

 

Dary z Mariina škapulíře jsou pro všechny její děti.

Mariino MATEŘSTVÍ není omezeno jenom na katolíky, je určeno všem lidem. Mnoho zázraků při obrácení je připisováno právě nekatolíkům, kteří měli víru ve škapulíř.

 

RANNÍ OBĚTOVÁNÍ

Ó můj Bože ve spojení s Neposkvrněným Srdcem Mariiným (zde polib škapulíř jako znamení tvé víry - také částečné odpustky). Tobě obětuji drahou krev Ježíšovu ze všech oltářů světa a zároveň s tím obětuji každou svoji myšlenku, slovo nebo čin celého dnešního dne. Ó Ježíši, prosím, abych dnes dosáhl odpuštění a všechno to nabízím Neposkvrněné Marii společně se sebou samým. Ona je snad bude mocilépe využít v zájmu Tvého Nejsvětějšího Srdce.

Vzácná Krvi Ježíšova spas nás! Neposkvrněné Srdce Mariino oroduj za nás! Svaté Srdce Ježíšovo smiluj se nad námi!

 

SABBATINA PRIVILEGIE

Sabbatinská privilegie je vlastně Mariin slib, že brzo po smrti zbaví očistce všechny ty kteří:

1) nosí hnědý škapulíř

2) zachovají čistotu podle jejich postavení v životě

3) každý den se modlí k Požehnané Panenské Marii

 

Modlení Růžence (aspoň 5 dekád) můžete nahradit přeříkáváním LITTLE OFFICE (nevím, co to je) se svolením kteréhokoliv kněze a tím je možné získat sabatinové privilegie.

 

(Little office - malá služba???)

 

Nápis na škapulíři:

1) Kdo nosí tento škapulíř nebude trpět věčným ohněm.

2) Naše Paní z hory Karmel a svatý Šimon Stock