MODLITBA ZA OBDRŽENÍ MILOSTÍ NA PŘÍMLUVU BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA PAPEŽE JANA PAVLA 2.

 

Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi darovala papeže Jana Pavla 2. a dala v něm zazářit něžnosti svého otcovství, slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky.

Jan Pavel 2. nám svou bezmeznou důvěrou ve tvé nekonečné milosrdenství a v mateřskou přímluvu Panny Marie zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře, a ukázal nám tak svatost jako vysokou míru řádného křesťanského života, jako cestu k dosažení věčného společenství s tebou.

Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl milost, o kterou prosíme v naději, že bude brzy přiřazen k zástupu tvých svatých.

Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského.