NOVÉNA KE SVATÉMU JUDOVI TADEÁŠOVI VE ZCELA BEZVÝCHODNÝCH ZÁLEŽITOSTECH

 

Tuto novénu je třeba se modlit denně šestkrát důsledně devět dnů. 9 exemplářů (výtisků) této novény musí být každý den vyloženo v kostele. Prosba bude vyslyšena nejpozději devátý den novény - pokud už ne dříve a nezůstala nikdy nevyslyšena.

 

NOVÉNA (devítidenní pobožnost, prosba)

Budiž kéž je uctíváno a milováno Nejsvětější Srdce Ježíšovo ve všech svatostáncích až do konce časů. Amen.
Budiž kéž je Nejsvětější Srdce Ježíšovo vzýváno (velebeno) a oslavováno nyní a vždycky. Amen.
Svatý Judo Tadeáši, pros za nás a vyslyš naše prosby. Amen.
Oroduj za nás Nejsvětější Srdce Ježíšovo.
Oroduj za nás Neposkvrněné Srdce Mariino.
Budiž pozdraven Svatý Judo Tadeáši celým světem a na věčnosti.

Otčenáš ...                    Zdrávas Maria ...

 

(minorité brno)