Tímto milostným obrazem chci být nazvaná

KRÁLOVNOU TURZOVKY

Jsem Korunovaná Královna a Matka Korunovaného Syna.

 

Jsem třikrát zázračná Královna.

Jsem dcerou Otce.

Jsem nevěstou Ducha Svatého.

Jsem Matkou Syna.

 

Podívejte se na mě: Nosím znak (zářez) na krku jako znamení nenávisti lidí, kteří mě chtěli zasáhnout. Můj plášť není nikde připevněn - visí jen volně z pravého ramene, v každé chvíli schopný se nad Vámi rozvinout (spustit na Vás).

1. Kdo se před tímto milostivým obrazem modlí, nad ním rozvinu svůj plášť jako dcera Otce.

2. Kamkoliv se zanese tento obraz, v této místnosti zanechávám svůj plášť Já s vděčností nevěsty Ducha Svatého.

3. Kdo mě, kdekoliv se nachází, 9x vzývá  slovy: Královno Turzovky, rozprostři svůj ochranný plášť nade mnou (nad nimi)! nad ním rovněž rozvinu svůj plášť, jako Matka Syna Božího.

Jako můj plášť kdysi tento milostný obraz chránil a utvořil nezranitelný prostor kolem něj, tak i já svým pláštěm utvořím posvátný prostor pro Vás. Vytvořím také stan, ve kterém sami se mnou přebýváte. Můžete se tam modlit, obětovat a přijímat Svátost Oltářní. Nezapomeňte však na Královnu, která pro Vás vytvořila tento chrám. V tomto prostoru můžete a musíte, když přicházíte v jakékoliv záležitosti své dary mýma rukama předávat Bohu. Zušlechtím Vaše dary, naplním je svými loučemi milostí. Předložím je Bohu za Vás. Bůh je přijme skrze mne. Ochráním Vás, jako kdysi tento milostný obraz, před nenávistí nepřátel a před vším zlem. Nepřenechám Vás plápolajícím plamenům, ale ponořím Vás do plamenů lásky. Zavedu Vás jako Královna a Matka ke Králi světa, mému Synovi. Budu se starat o Váš věčný Život, budu Vám rychle pomáhat.

 

Ó Maria, rozprostři svůj plášť, udělej z něj pro nás ochranu a štít, ať pod ním stojíme bezpečně, dokud bouřka neustane!

PATRONKO PLNÁ DOBROTY, VŽDY NÁS OCHRAŇUJ!

 

 

(přeloženo ze slovenštiny)