MODLITBA KŘÍŽOVÉHO RŮŽENCE

(pro soukromou pobožnost)

Panna Maria oznámila malému Pebblovi (Křemínku),že pokaždé, když se tento růženec pomodlí, je vysvobozeno 10000 duší z očistce a 100 duší bude zachráněno a udělí se jim milost, že přijdou do nebeského Království.

 

Ve jménu Otce,+ i Syna + i Ducha Svatého. Amen.

Na křížku se modlíme Apoštolské vyznání víry: Věřím v Boha

Na velkém zrnku: Otče náš ... (ke cti Nejsvětější Trojice)

Na 3 malých zrnkách: Zdrávas Maria ... (ke cti

1. jejího titulu: Maria vždy Panna

2. jejího titulu: Matka Boží

3. jejího titulu: Neposkvrněné Početí

Sláva Otci ...

 

1. dekáda: Ježíše odsoudili k smrti

Na velkém zrnku: Otče náš ..., Sláva Otci ...

Na 10 malých zrnkách: Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!

Po dekádě: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Potom: Buďte pochválené Rány Pána Ježíše Krista, neboť ony nás osvobodili od trestů za hříchy. Ať je pochválená jeho drahocenná Krev, která nás očišťuje od našich zlých činů.

 

2. dekáda: Ježíš nese svůj kříž.

3. dekáda: Ježíš padá poprvé pod křížem.

4. dekáda: Ježíš se setkává se svoji zkormoucenou Matkou.

5. dekáda: Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž.

6. dekáda: Veronika osušuje Ježíšovi tvář.

7. dekáda: Pán Ježíš padá podruhé.

8. dekáda: Jeruzalémské ženy pláčí nad Ježíšem.

9. dekáda: Ježíš padá potřetí.

10. dekáda: Ježíše okrádají o oděv.

11. dekáda: Ježíše přibíjejí na kříž.

12. dekáda: Ježíš je vyvýšen na kříž a umírá.

13. dekáda: Ježíše snímají z kříže.

14. dekáda: Ježíše ukládají do hrobu.

 

Na konci se modlíme: Zdrávas Královno ...