MODLITBA K PANNĚ MARII LURDSKÉ

 

Matko Boží, která divy tvoříš, lidem velikými zázraky zdraví navracíš a prosby tisíců Tě vzývajících vyplňuješ, vypros mi u Božského Syna Svého vyslyšení mé prosby, kterou Ti zde předkládám.

V plné důvěře v Tvou mocnou přímluvu volám k Tobě, Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných, slyš mě, dobrá Matko a neodpírej mi pomoci v mém utrpení !

Maria, oroduj za mne u Svého Syna, jemuž budiž čest a chvála na věky. Amen.