MODLITBA

K MARII, DOBRÉ MATCE A NAŠÍ POMOCNICI

 

Panno svatá, Boží máti,

přej mi dítkem Tvým se zváti;

po dny žití, v smrti chvíli,

v dobách štěstí, i když kříž

bedra tlačí, duše kvílí,

k tobě chci se tulit blíž,

jen přej, Panno, Boží máti,

ať smím dítkem tvým se zváti!

 

Matko! - v Tobě naděj zakládám,

Matko! - k Tobě volám, k Tobě lkám,

Matko dobrotivá, při mně stůj.

Matko mocná, ty mne ochraňuj!

Matko, přijď a modlit se mne uč,

Matko, přijď a zápasit mne uč,

Matko, přijď a trpěti mne uč,

Matko, přijď a jen se neodluč!

Můžeš přispět, vždyť jsi nejmocnější,

chceš mi přispět, jsi nejlaskavější,

musíš přispět, vždyť jsi nejvěrnější,

jistě přispěješ, jsi nejmilosrdnější! -

Milosti matko, slyš naše hlasy,

jež záříš hříšným na cestu spásy,

jsi naději země a nebes zdobou,

záštitou smutným před světa zlobou! -

Kdo marně vzýval mocnou pomoc Tvou?

Kdy oslyšelas prosbu dětinnou? -

Proto v bolu, v těžkém kříži

v Marii jen skládám naději svou;

a to věřím: až se smrt přiblíží,

že Maria bude ochranou

a že nebes zář mi svitne,

neb Maria mých proseb nezamítne!

 

Panno svatá, Boží Máti,

přej mi dítkem Tvým se zváti;

po dny žití, v smrti chvíli,

v dobách štěstí, i když kříž

bedra tlačí, duše kvílí,

k Tobě chci se tulit blíž,

jen přej, Panno, Boží Máti,

ať smím dítkem Tvým se zváti!

Amen.

 

S církevním schválením Petrinum, České Budějovice.

Tiskl B. Novotný, Písek.