Měj na paměti, že

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.

Zodpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.

Pravda bez lásky činí člověka kritickým.

Moudrost bez lásky činí člověka prohnaným.

Přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým.

Pořádek bez lásky činí člověka malicherným.

Důslednost bez lásky činí člověka domýšlivým.

Majetek bez lásky činí člověka lakomým.

Víra bez lásky činí člověka fanatickým.

Život bez lásky činí člověka nesmyslným.

--------------------------------------------------------------------

Co znamená být láskou?

Nevynechat žádnou maličkou oběť, žádné slovo, žádnou věc, všechny malé věci využít a udělat je z lásky.

Ježíš žádá jen odevzdanost a vděčnost. (Sv. Terezie z Lisieux)