MILUJ MNE TAKOVÝ, JAKÝ JSI !

To je povzbuzující pro tebe. Znám tvou ubohost, tvé zápasy, trápení tvé duše, těžkosti tvého těla. Vím o tvé zbabělosti, o tvých hříších, a přece ti říkám: "Dej mi své srdce, miluj mne takový, jaký jsi".

Když budeš čekat, až budeš andělem, aby ses oddal lásce, nedočkám se tvé lásky nikdy. Miluj mne takový, jaký jsi.

V každém okamžiku, v každé situaci - ať v zanícení nebo v těžkostech, ať ve věrnosti nebo nevěrnosti, miluj mne takový, jaký jsi.

Chci lásku tvého chudého srdce, neboť kdybys čekal, až budeš dokonalý, nebudeš mne nikdy milovat. Nesužuj se proto, že neoplýváš žádnou ctností - já ti ji hodlám dát. Trpíš? Dám ti k tomu sílu!

Když mně daruješ svou lásku, dám ti tolik, abys porozuměl, že milovat je daleko víc, než si vůbec dokážeš představit.

Dej jen na to, abys mne miloval - takový, jaký jsi.