MODLITBA ZA OCHRANU

(Modlit se každé ráno):

Pane Ježíši, prosím Tě o ochranu naší rodiny (vyjmenuj každého člena jménem) od nemocí, ode všeho zla a nehod. Jak byl některý z nás předmětem kletby, čarování a zaklínání, vyhlašuji tyto kletby, čáry a zaklínání za anulované a neplatné ve jménu Ježíše Krista. Jak byli proti nám poslaní nějací zlí duchové k Ježíši Kristu, aby s vámi naložil podle své vůle. Potom, Pane, Tě prosím, aby jsi zavolal své svaté anděly, aby střežili a chránili nás všechny. Amen.