MODLITBA ZA OSVOBOZENÍ

vykonaná během mše svaté

Modlitba, která následuje po Otčenáši, je modlitba za osvobození.

 

Pane Ježíši,
ve tvém jménu,
skrze tvou předrahou krev,
skrze lásku Otce ke mně,
mocí Ducha svatého,
na přímluvu Panny Marie, sv. Michaela a sv. Benedikta,
v jednotě s Církví
se opravdu zříkám jakéhokoli zlého ducha

(nyní ve svém srdci pojmenujte toho ducha, který vás atakuje)

opravdu se zříkám jakéhokoli zlého ducha ve mně
nebo proti mně,
opravdu se zříkám jakéhokoli pouta k okultismu,
satanismu nebo spiritismu,
opravdu se zříkám jakéhokoli pouta k New Age,
věštcům a čarodějům,
opravdu se zříkám jakékoli kletby, prokletí, negativity
ve mně nebo proti mně nebo proti mé cestě ke Kristu
nebo proti mému zdraví
nebo proti mé rodině
nebo proti mé budoucnosti
nebo proti mému manželství
nebo proti mému majetku
nebo proti mému domu.
A volám Tebe, Ježíši Kriste, aby sis v mém srdci učinil trůn,
volám Tebe, Ježíši Kriste, abys byl středem mého života,
volám Tebe, Ježíši Kriste, abys ty byl mým jediným Pánem,
mým jediným Spasitelem a mým jediným Vykupitelem. Amen.