PADRE PIO

Muž, který ve století atheismu a nevěry dokázal, že Bůh existuje - otec Pio ...
16. června 2002 prohlásil Svatý otec Jan Pavel 2. otce Pia za svatého.

Padesát roků nosil Kristovy rány na svém těle. Byl největším dárcem krve, z jeho ran stále tekla krev za hříchy, které ve zpovědnici brával na sebe.
- Byl mučedníkem zpovědnice. Četl v lidských duších jako v otevřené knize.
- Denně dostával šest set dopisů s prosbou o pomoc.Na jeho přímluvu mizely nádory a metastáze.
- Za padesát let života v klášteře nikdy nevyšel ven, a přece darem bilokace byl v Turíně, v Praze, Budapešti a na jiných místech světa
- Nynějšímu Svatému otci už jako novoknězi předpověděl, že bude papežem
- Bývá nazýván vykřičníkem atomového věku
- Je to člověk poslaný Bohem v historické nouzi lidstva