PROMĚŇOVÁNÍ

 

Pán můj a Bůh můj! Pozdraveno budiž přesvaté Tělo Ježíše Krista, jež za mne na kříži obětováno bylo. V nejhlubší pokoře klaním se Tobě. Ježíši, Tobě žiji! Ježíši, Tobě umírám! Ježíši, Tvůj jsem živ i mrtev! Amen!

 

Pán můj a Bůh můj! Pozdravena budiž přesvatá Krvi Ježíše Krista, jež za mne na kříži vylita byla. V nejhlubší pokoře klaním se Tobě. Ježíši, smiluj se nade mnou! Ježíši, slituj se nade mnou! Ježíši, odpusť mi mé hříchy! Amen!