PROMLUVA OTCE JS PŘI SMÍRNÉ MŠI SVATÉ, VE SVATYNI MATKY BOŽÍ KRÁLOVNY CELÉHO SVĚTA V POLSKÉ OLAWĚ, 8.9.1998, NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

 

Mt 1,1-16.18-23

Chvála Kristu a Marii!

Milovaní bratři a sestry, všechny vás tu srdečně vítám ve jménu Matičky Boží. My jsme slyšeli toto svaté Evangelium, ty rodokmeny a spousty jmen lidí. Jestlipak víte, co to znamená, proč je to tam všechno tak napsáno, k čemu je to dobré. Uvažovali jste o tom někdy? Je to tam napsáno proto, že všechna tato jména, která jsme tam slyšeli, tak znamenají celý rodokmen Ježíše Krista - symbolicky, nemůže to být ani tak doslova, jak je to tam napsáno, a je to tam proto, že v tom rodokmenu Ježíše Krista jsou zastoupeni všichni lidé, všechny společenské vrstvy, muži i ženy, prostě všichni, kdo chtějí spásu. A znamená to, že nikdo není z Boží spásy vyloučen, nikdo není vyloučen z Nebeského Království a nikdo si proto nemůže zoufat, že je ztracen. Jsou tam všichni: zločinci, nevěstky, všichni jsou tam zastoupeni. Ani jeden z nich není vyloučen z Božího Království - pokud se dá na POKÁNÍ, pokud nebude hřešit proti Duchu Svatému a neodmítne Boží spásu, kterou Ti Pán Ježíš a Matička Boží nabízí.

Tak proto je tam napsáno tolik těch jmen, že nikdo není vyloučen z Boží spásy a každý má možnost se zachránit a dostat se do Nebe za Matičkou Boží. Každý, každý z nás. A já věřím, že každý z nás tam chce. A jestli tam chceme jít, musíme také poslouchat Matičku Boží. Poslouchat to, co Ona nám říká. Ona si přeje po nás tolik věcí, a kolik z nás je plní? Jsou takové tři základní body:-Každý den se zasvětit Neposkvrněnému Srdci Matičky Boží a modlit se modlitbu svatého růžence a pokud možno šechny tři části. -Všechno dělat ve spojení se Svatým Otcem a hierarchií, která je spojena se Svatým Otcem, nejmilejším synem Matičky Boží. Každý den se máme za Svatého Otce modlit, ani jeden den nemáme vynechat. -Za třetí si přeje, abychom se stali apoštoly Panny Marie, apoštoly Matky Boží a to znamená zakládat Večeřadla modlitby - mariánská večeřadla. Zakládat modlitební skupiny. Každý z nás je povinen to konat! Protože Matička Boží je naše skutečná Maminka, která nás nekonečně miluje. A jestliže to nekonáme, tak nejsme Její děti a nejsme milované děti. Ona říká, že milované děti splní každé Její slovo a všechno, co jí vidí na očích. Všechno splní. V minulém poselství 8. června při 14. výročí zde Matička Boží mluvila také o tom, jaká VELIKÁ ÚCTA se má vzdávat PÁNU JEŽÍŠI KRISTU. Nikdo není hoden přijmout PÁNA JEŽÍŠE, natož potom na ruku a ještě ve stoje a nebo se založenýma rukama! Nikdo není hoden. Nejvyšší úctu je třeba vzdát Ježíši Kristu, protože je to náš Pán a Bůh a náš věčný Soudce. A Panna Maria říká poslouchejte kněze, poslouchejte papeže, ale ŽÁDNÝ KNĚZ VÁS NEMŮŽE DONUTIT, aby jste přijímali ve stoje a na ruku a nebo jiným způsobem. To říká Matička Boží. NEJVYŠŠÍ ÚCTU PÁNU JEŽÍŠI KRISTU - TO JE VKLEČE A DO ÚST !! TAK si to přeje Pán Ježíš a Matička Boží. Tak by to mělo být. A každý z nás by se měl modlit ty růžence, které si tak Matička Boží přeje. A každý z nás by se měl POSTIT ve středu a v pátek o chlebě a o vodě. A ďábel vám v tom bude bránit. Bude vám v tom všemožně bránit, aby jste to nedělali. Slyšel jsem tolik různých řečí, jak je bolí hlava, všechno možné, ale Matička Boží je tak milosrdná, že říká, že kdo nemůže, tak si to může zmírnit.

Ale půst se nemůže ničím nahradit, ničím ho kompenzovat a nebo vynechat. Musí alespoň maličký půst dodržet - ve středu a v pátek a v pondělí také za kněze. Když toto budete dělat, tak Matička Boží skutečně splní každé vaše přání, i materiální, jakékoliv i finanční, všechno vám splní, ale musíte to konat. A také ďábel vám v tom bude všemožně bránit, i takovými způsoby, jako se třeba stalo jednomu doktorovi u nás, když odvezl narkomana do Medžugorie, a když ho tam dal, do té komunity, tak mu narkoman řekl: "Toto ti ďábel neodpustí, ten se ti za to ale pomstí". A také se mu pomstil. Přišel domů a škoda 60 tisíc. A takové věci se budou stávat i vám. Pokud půjdete za Matičkou Boží, tak se vám toto bude stávat. Ďábel vám bude podrážet nohy, jak může a bude si vymýšlet všechno možné, jen aby jste to nedělali. ALE NESMÍTE SE NECHAT ODRADIT. Matička Boží si přeje zakládat modlitební skupiny, zakládat Večeřadla modlitby. Jste povinni toto udělat. Ona si přeje v každé rodině rodinné večeřadlo rodičů s dětmi. Každý z nás je povinen toto udělat. Nikdo z toho není vyloučen. My kněží máme zakládat farní večeřadla, farní modlitební skupiny.Žádný z nás z toho není vyloučen. Žádné námitky, každý z nás je povinnen toto udělat. Založit modlitební skupinu, založit Večeřadlo Matky Boží. Samozřejmě k tomu patří i to, že to bude něco stát, že to nebude zadarmo. Protože co moc stojí, za nic nestojí. A co za nic nestojí, nestojí za nic. Připravte se na to. Všichni jste povinni se modlit růžence, všichni jste povinni se postit - Matička Boží to říká jasně, nikdo není vyjmut, žádné výjimky, ničím se to nedá kompenzovat ani nahradit, vždycky se to musí udělat alespoň v nejmenší míře, ale MUSÍ SE TO UDĚLAT. A každý z vás je povinnen doma založit rodinné večeřadlo Matky Boží a modlit se! Tak jako já jsem povinen založit modlitební skupinu u nás v Křešicích. Nikdo mne z toho nemůže osvobodit a ďábel mi bude všechno možné házet pod nohy, ale musí se to udělat, protože Matička Boží si to přeje A TO JE ROZKAZ ! Každý z nás to musí splnit. Jinak není milované dítě Matičky Boží, jinak je to dítě ztracené a vzdálené.

Milovaní bratři a sestry, přeji vám, aby vám Matička Boží dala hodně sil, aby jste to dokázali. Amen.