Svatá Maria, přispěj nám

PROSBA O DÉŠT A KRÁSNÉ POČASÍ

Prosba o déšť

Svatá Maria, přispěj nám, - hojný deštíček vypros nám, - svlaž zemi vyprahlou, - velice žíznivou. Tys naše Matička milostivá, - vypros nám hojný déšť, ó Maria.

 

Prosba o slunné počasí

Svatá Maria, přispěj nám, - jasné slunéčko vypros nám, - osuš obilíčko, - Kristova Matičko. Tys naše Matička milostivá, - vypros nám jasný čas, ó Maria!