NALÉHAVÁ PROSBA PANNY MARIE

 

Moje milé děti, prosím vás, modlete se tuto modlitbu: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš (při růženci tajemství) Svatá Maria, matko Boží a matko naše, pros za nás hříšné a rozšiřuj milostivý účinek svého Plamene Lásky na celé lidstvo, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Skrze tuto modlitbu mohu více šířit Plamen Lásky do vašich srdcí.

 

(Nihil Obstat! Církevní vrchnost, Székesvehérvár, 1404/26, září 1978)

Dotyčný pan biskup předložil prosbu Svaté Matky do Vatikánu.

Přeloženo ze slovenštiny.