RŮŽENEC K PANNĚ MARII

 

 

 

 

15 růžencových přislíbení Panny Marie Alainovi de Rupe OP (1428-1475)

 

 

1 Kdo mě modlitbou s. růžence vytrvale slouží, dostane zvláštní milost

 

2 Všem, kdo se můj růženec zbožně modlí, slibuji zvláštní ochranu a velké milosti

 

3 Růženec jim bude silnou zdí proti peklu, zničí neřesti, zažene hřích, vyhladí bludy

 

4 Podnítí ctnosti a svatá díla, vyprosí smilování duším, obrátí lidská srdce od marné světské lásky k  lásce Boží a touze po věčných hodnotách

 

5 Duše, která se mně v modlitbě svatého růžence svěří, nezahyne

 

6 Kdo ve sv. růženci zbožně medituje jeho tajemství, nezakusí Božího hněvu, nezemře náhle, je-li hříšník obrátí se, je-li spravedlivý, vytrvá v milosti a stane se hodným věčného života

 

7 Kdo jsou opravdu oddáni mému růženci,nezemřou bez svátostí

 

8 Chci, aby takoví měli v životě i ve smrti světlo a plnost milostí a budou účastní na zásluhách svatých

 

9 Denně osvobodím z očistce takové duše, které měly ve zvyku se modlit svatý růženec

 

10 Opravdové růžencové děti budou v nebi prožívat velkou slávu

 

11 Vždy, o co prosíš sv. růžencem, dostaneš

 

12 Těm, kdo rozšiřují modlitbu mého růžence,budu spěchat na pomoc v každé nouzi

 

13 Od svého syna jsem vyžádala, aby členové růžencového bratrstva v životě i ve smrti měli všechny nebeštany za své bratry

 

14 Ti, kdo se sv. růženec modlí, jsou moje děti a sourozenci Ježíše Krista, mého jednorozeného syna

 

15 VĚRNOST K MÉMU RŮŽENCI JE VELKÉ ZNAMENÍ VYVOLENÍ

 

 

překlad dle textuRůžencovéh bratrstva veWigratzbadu v NSR  10.12.2001