SATAN O SOBE´

Na jednom spiritistickém kongresu satan řekl:

Já pokrývám svět rozvalinami, zaplavuji ho krví, slzami, deformuji to, co je krásné, znečišťuji to, co je čisté, bořím, co je velké, konám zlo, které mohu konat a chtěl bych, abych ho mohl nesmírně zvětšit.

Já jsem samá nenávist, nic jiného, než nenávist. A čím více nenávidím, tím více trpím, neboť moje nenávist a moje utrpení jsou nesmrtelné, jako já jsem. A nemohu, abych nenáviděl, jako nemohu nežít věčně. A to, co zvětšuje u mne to utrpení, tu nenávist, to je myšlenka, že jsem byl poražen, že nenávidím zbytečně všecko zlo, které konám, že ho dělám marně. Ale, co říkám "marně?" Ne.. Jedna radost přece, jestli ji tak mohu nazvat - mám. Jednu útěchu, kterou mám, je to, že ničím duše za které ON prolil krev Svoji, pro které umřel, vstal z mrtvých, vstoupil na nebe. Ano, věci zbytečné pro ty duše, které já ubíjím. Rozumíte? Zničit jednu duši. ON ji stvořil k Svému obrazu, miloval ji nesmírnou láskou a pro ni byl ukřižován, a já Mu tu duši rvu, kradu a ubíjím. Já je sebou dělám nešťastnými. Jak to, co to říkám??? Vy byste mohli se obrátit. Vy byste mi mohli utéci. Přesto musím to říci, neboť ON mě k tomu nutí. ON mně používá proti mně.Mám vždy před očima svého rozumu toho Boha, jaký byl, když jsem se MU klaněl s nepopsatelným nadšením. Kdybyste viděli, kdybyste mohli vidět, jaké světlo, jaká krása, jaká dobrota, jaká velebnost, jaká dokonalost... Jak jsem to všechno mohl ztratit? Byl jsem tak šťastný, tak šťasten, tak šťasten.... A nyní jsem tak nešťasten, nešťasten navždy.

Já Lucifer, stal jsem se satanem, nepřítelem. A v této době řídím ve své myšlence celou zemi, všechny vlády, všechny zákony. Tedy, já řídím právě všechno zlo, které se připravuje-,,,,,

(z jugoslávského časopisu "Naděje - Církev na kameni".)