Modlitba k Panně Marii.
Sen Panny Marie
Usnula Panna Maria. Přišel k ní Pán Ježíš a zeptal se jí:
"Matko, matko, Ty ještě spíš?"
Spala jsem, ale Ty jsi mně vzbudil, Synu můj. Viděla jsem Tě zaprodaného. Tvá svatá krev tekla a hlava byla trním korunovaná. Tak Tě odsoudili, přivazovali ke sloupu, kameny a provazy bili, krvavé potoky tekly a Tvé mrtvé tělo mi na ruky položili.
Ježíš Marii řekl:
"Matko, matko milosrdná, kdo tento sen bude mít u sebe, nebo mu bude naslouchat, zůstane bez smrtelného hříchu, nezemře náhlou smrtí a kdykoliv mne nebo Tebe matko o něco prosit , všeho dosáhne. Kdo tuto modlitbu bude u sebe nosit ani ve válce ani na žádném místě se mu nic nestane. Ve kterém domě se tuto modlitbu modlí, oheň ani žádné jiné nebezpečí nepřijde.