MODLITBY A PŘISLÍBENÍ

 

Na svých stránkách nabízím opis modliteb, za které Pán slibuje ve svých zjeveních velké milosti, ale také opisy některých zajímavých nástěnek v kostelích.

 

Seznam modliteb a textů, které zde najdete:

Panna Maria je Spoluvykupitelka

Modlitba za obdržení milostí Jana Pavla 2.

Smírná modlitba za obnovení mariánského sloupu

Růženec slitovný

Sen Panny Marie

Modlitba za uzdravení rodinného kmene

Adventní promluva

Za moudré stáří

Modlitba dvou Srdcí Lásky

Peklo

Královna Turzovky

Hymnus k oslavě svatých Ran a Krve Ježíšovy

Aktuální poselství

Smírná modlitba

Žehnání

Poselství Krista krále

Boží milosrdenství

Byla jsem v pekle

Co bude nakonec

Úkon lásky

Exorcismus

Spor s televizorem

Desatero turisty a rekreanta

Televizní žalm

Zjevení Panny Marie v Medžugorje (foto)

Medaile svatého benedikta

Modlitba matky Eugenie k Otci

Božské Srdce Ježíšovo

Antikrist Šelma 666 New Age.htm

Co nám říká Zázračná medailka

Třetí fatimské poselství

Mše svatá

Nová blahoslavenství

Čas 2000

Pravidla modlitby

Dvacatero vzkazů rodičům od dětí

Fatimská tajemství

Deviatnik na uctění krále veškerého lidstva

Dopis Bernadety Soubirousové papeži nalezen

Dvanáct užitečných rad

Úkon lásky - bezpečná cesta k obnově světa

Životní zasvěcení

Škapulíř Panny Marie Karmelské

Zářící kříž

Zasáhni celé lidstvo

Váš hnědý škapulíř z hory Karmel

Vzbuzení dokonalé lítosti, víry, naděje a lásky

Velký exorcismus

Úkony lásky, které si přeje Bůh

Svět z kříže Kristova

Satan o sobě

Růženec otce Pia

Růženec mi nesmíte vzít

První pátky v měsíci

Prosba o déšť a krásné počasí

Proměňování

Promluva kněze

Otčenáš chudého člověka

Poselství Plamene Lásky Srdce Panny Marie

Pastorační list o vstupu do Evropské unie

Odpuštění

O přátelství v církvi

Naléhavá prosba Panny Marie

Měj na paměti

Novéna k svatému Judovi Tadeášovi

Litanie k Duchu svatému

Křest nenarozených

Modlitba k svaté Tváři Pána Ježíše

Rozjímání (sv. Brigita)

Pokora a lítost

Modlitba klanění před Nejsvětějším

Modlitba za ochranu

Modlitba za nepřátele

Modlitba za kněze a duchovenstvo

Modlitba k Panně Marii lurdské

Modlitba Křížového růžence

Modlitba k dobré Matce a naší Pomocnici

Modleme se a pracujme za obnovu světa

Matka Boží žádá o urychlené rozšíření modlitby

Interwiev s Bohem

Padre Pio

Růženec k Panně Marii

Klíč k umučení Páně

Maria si přeje mít nás ve své náruči

Miluj mne takový, jaký jsi

Modlitba za osvobození

ABC 1960