SMÍRNÁ MODLITBA

 

Pane Ježíši Kriste, obrať k nám svůj milosrdný pohled, kteří jsme se zde sešli a klečíme před Tebou sjednoceni v myšlenkách víry, zadostiučinění, smíru a lásky. Přijmi naše prosby, chceme Tě odprosit za své nevěrnosti i za nevěrnosti ostatních lidí.

Chceme se Ti zasvětit, přijmi nás pod svou ochranu, vezmi do svého Srdce. Skloň se milostivě k nám, ubohým klesajícím i k těm, kteří ještě neměli možnost poznat Tvou lásku. Třebaže jsme tak slabí, chceme Tě potěšit za všechny nedostatky v každé době.

 

Za naše zapomínání a nevděčnost za Tvé dary , chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za Tvou opuštěnost v Getsemanské zahradě, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za hříchy a rouhání, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za nenávist a pohrdání zděděnou vírou, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za hrubé a pyšné řeči, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za urážky Tvého vtělení, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za znesvěcování svátečních dnů, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za neskromné a nedůstojné chování v přítomnosti Eucharistie, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za nedodržené sliby a odpad od víry, při kterých se dovršila Tvá svatá oběť,chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za vlažnost, které se Ti dostalo, přestože lidi tolik miluješ, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za pohrdání, přes všechna Tvá pozvání a nesčetné milosti,chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za nevěrnosti těch, kteří si říkají "Jsme tvoji přátelé", chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za naši nechápavost a netečnost vůči Tvým milostem, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za odmítání a ostych svěřit se Tvému vedení, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za nepochopitelnou tvrdost a těžkopádnost našich srdcí, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za dlouhé opomíjení a odsouvání Tvé lásky, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za vlažnost ve službě, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za hořký smutek, který Ti působí ztráta duší, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za nekonečné čekání u dveří našich srdcí, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za hořká odmítnutí, kterých se Ti dostalo, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za nenaplněné plány Tvé lásky s každým z nás, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za lítost a slzy Tvé lásky nad našimi hříchy, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za vězení Tvé lásky ve svatostánku, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši
za mučednictví Tvé lásky při Mši svaté, chceme Tě potěšit, Pane Ježíši

 

Pane Ježíši, Ty jsi před svým umučením nezadržel ve svém srdci povzdech, když jsi hledal, ale nenašel jsi nikoho, kdo by Tě posílil ... "Nemohli jste alespoň hodinu bdít se mnou?"

Přijmi naši pokornou oddanost. Chceme žít  ve Tvé blízkosti a s Tvou pomocí se vyhýbat všemu, co se Ti nelíbí. Chceme se projevit jako upřímní a věrní křesťané.

Milý Ježíši, z lásky Tvé se nad námi smiluj a uděl nám svou sílu. Neboť Ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.