Ty jsi můj Bůh, Ty znáš mou budoucnost, není, kdo by mě vytrhl z Tvé ruky.

 

ZA MOUDRÉ STÁŘÍ

(Modlitba svatého Františka Saleského)

 

Pane, ty víš lépe než já, jak jsem den ze dne starší - a jednoho dne budu starý docela.

Chraň mne pokušení, abych se při každé příležitosti nesnažil kdekomu vykládat, co o každé věci vím. Stařecká žvanivost obtěžuje všechny kolem.

Chraň mne, abych se nesnažil všem lidem kolem sebe zasahovat do jejich života vnucováním svých názorů. Představa starců, že oni všemu rozumějí nejlépe, je trapná.

Pomáhej mi, abych byl rozvážný, ale ne nerozhodný. Abych byl ochoten poradit tomu, kdo se ptá, ale abych nebyl poroučivý.

Pomáhej mi, abych se nepokoušel radit těm, kdo se mne na radu neptají - a tak si zachoval pár dobrých přátel.

Pomáhej mi, Pane, abych dokázal nemluvit o svých zdravotních potížích. Rok od roku ve mně roste chuť stále podrobněji je kdekomu popisovat.

Netroufám si prosit o dar, abych uměl naslouchat s potěšením, když druzí mluví bez konce o svých zdravotních potížích, ale o trpělivost, abych to aspoň snesl.

Netroufám si už také prosit o lepší paměť. Prosím jen o pokoru, abych si na svou zapomnětlivost vzpomněl, když se mi zdá, že druzí se mýlí.

Ale o toto tě moc prosím, Pane: abych si dokázal zachovat vlídnou a laskavou tvář. Vždyť mrzoutský pohled je obraz ďábla.

I když mé oči slábnou, ať si zachovám dobrý zrak pro vše, co je na bližním dobré - a ať nejsem líný to povědět a pochválit.

V obličeji mám vrásky, mé prsty jsou neobratné a nohy těžké. Někdy je mi z toho úzko. Ať si víc připomínám to, co ještě mohu, než to, co už nemohu. Ať si proti bázni před stářím stavím štít tvého slova: "Kdo ve mne věří, tomu rostou křídla jako orlovi."

Dej mi, Pane, sílu, abych přijal své stáří v důvěře v tebe. Ne naříkavé, ne ubrečené stáří, ale vděčné. Vděčné za vše dobré, co bylo, co je a v co důvěřuji ve víře v tebe, jenž žiješ na věky věků. Amen.

 

Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku - kde je nenávist,
odpuštění - kde je urážka,
jednotu - kde je nesvornost
víru - kde je pochybnost,
pravdu - kde je blud,
naději - kde je zoufalství,
radost - kde je smutek,
světlo - kde vládne tma.

Pomoz mi,
abych netoužil
po útěše - ale těšil,
po porozumění - ale rozuměl,
po lásce - ale miloval.

Vždyť
kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, vstane k životu.

(sv. František z Assisi)