MATKA BOZI V MEDZUGORJI ZADA O URYCHLENE ROZSIRENI TETO MODLITBY

 

Bože náš, Otče náš, věříme, že nás zachráníš před věčnou záhubou. Prosíme zachraň naši zemi, na kterou jsi poslal svého jediného Syna, Pána našeho, Ježíše Krista.

Bože, Otče všemohoucí, pohleď na hříšníky jako na zbloudilé syny a dcery. Jsi naše naděje, láska věčná. Smiluj se, prosíme vroucně, neboť nevidíme žádné jiné východisko ze zmatku našeho času a nebezpečí, které hrozí naší planetě a celému lidstvu. Pomoz laskavou všemohoucností. Otevři svou milující náruč a zažeň stín satanův. Amen.

Žehnám všem, kteří to uposlechnou.

Ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého. Amen.

Vaše Matka Maria.

 

Drahý můj Ježíši, přijmi do své milosti moje tělo i moji duši a celý můj život. Bože, Otče, milosrdenství, vezmi ode mne hořký kalich utrpení. Ne však moje, ale Tvá svatá vůle ať se stane. Na věky věkův. AMEN.

Pomodli se 3x Otče náš a 3x Zdrávas Maria

Až tuto modlitbu najdeš, 30x ji opiš a po jedné odnášej do kostela. Do 12 dnů potkáš Boží MILOSRDENSTVI.