ŽALM 151 TELEVIZE
Televize je můj pastýř, nic mi neschází, krmí mě v pohodlném křesle.
Vodí mně daleko od víry, duši mi zabijí.
Vodí mně po pomýlených stezkách, věrný autorům programů.
I kdybych měl chodit cestou zodpovědného křesťana, nebudu se o to
snažit, protože televize je se mnou.
Její dráty, vypínače a dálkový ovladač - to všechno je mi útěchou.
Prostíráš mi stůl různých hloupostí podle mých tužeb.
Vléváš mi zlé představy do hlavy a moje touhy mi napínáš až po okraj.
Lenost mě bude provázet po všechny dny mého života.
A budu bydlet při televizi mnoho a mnoho dní.