_____

Zasáhni celé lidstvo plamenem své lásky teď i v hodinu naší smrti. Amen_

(je-li možno, modlete se každý den)

Tato modlitbaosvítí dokonce i ospalé i tmavé duše.

Mé dítě, ruka mého Syna je napřažena k úderu. Stěží se mně podaří ji zadržet. Pomozte mi! Když budete vzývat plamen mé lásky, společně zachráníme svět!

Svatý Josefe, tvá moc se vztahuje na všechny naše záležitosti. Ty dovedeš udělat možným to, co se zdá nemožné. Shlédni s otcovskou láskou na všechny naše zájmy.

 

Učení Páně:

"Řekni svým bratřím a sestrám, že toto je Pánovo učení: Jeden Otčenáš nebo Zdrávas ve stavu velké duševní vyprahlosti je užitečnější, než nadměrná modlitba ve stavu překypujícím milostí."

 

Pán mne naučil této modlitbě k oslepení Satana

Naše kroky ať jsou společné,

naše ruce ať společně shromažďují,

naše srdce ať společně tlukou,

naše nitra ať společně cítí, myšlenky našeho ducha ať jsou jedno,

naše uši aˇspolečně naslouchají duchu,

naše oči ať na sebe vzájemně hledí a splývají,

naše rty ať společně prosí nebeského Otce o smilování.

 

Růženec k Srdci Panny Marie (církevně schváleno)

Modlí se na obyčejném růženci. Na začátku: znamení sv. kříže 5x ke cti 5 ran Pána Ježíše.

Na velkých: Maria, pros za nás, kteří se k tobě utíkáme!

Na malých: Matko, zachraň nás plamenem svého Neposkvrněného Srdce!

Na konci: 3x Sláva Otci ..... Amen.

 

Matka Boží si vyprosila u Bohapro záchranu duší milostivý zázrak. Žije-li člověk v milosti posvěcující, dostává od Panny Marie takovou moc, že když se dotkne jiného člověka, třeba i zlého a Bohu vzdáleného a povzdechne k Nebeskému Otci prosbu: Plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie obětuji Tobě, Bože!", nebude tento člověk nikdy zavržen. To znamená, že kdykoliv, nejpozději v hodině smrti, obdrží od Matky Boží pro něho vyprošenou milost, potřebnou ke své spáse (Dotknutí znamená např. podání ruky, pozdrav pokoje, příp. dotek v autobuse, v tramvaji apod.).