Životní zasvěcení

 

Pane Ježíši, před Nejsvětější Trojicí a před Pannou Marií, naší nebeskou Matkou, před celým nebeským dvorem, ve spojení se zásluhami Tvé drahocenné Krve a Tvé oběti na Kříži, obětuji Ti celý svůj život na úmysly Tvého Nejsvětějšího eucharistického Srdce a Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Po celý svůj život Ti obětuji všechny svaté mše a sv. přijímání, svoje dobré skutky, svoje oběti a utrpení k slávě Nejsvětější Trojice a to v duchu smíru za jednotu Svaté Církve, za Svatého Otce, za naše kněze, za dobré řeholní povolání a za všechny duše až do konce světa.

Pane Ježíši, přijmi toto zasvěcení svého života a dej mi milost, abych zůstala a vytrvala až do konce svého života. Amen.

 

Matka Boží vyprosila k tomuto zasvěcení 5 přislíbení. (20.5.86)

1. Jména těch budou zapsána do srdcí Ježíše a Marie

2.Mnohé duše se zachrání od věčného zatracení

3.Z členů jejich rodiny nebude nikdo zavrhnutý

4. V den zasvěcení budou vysvobozeny duše členů rodiny z očistce

5. V hodině smrti bude stát při zasvěceném Maria a doprovodí jej bez očistce do slávy .....Trojice, kde zaujmou místo připravené jim Pánem a budou na věky šťastné

 

Ti, kdo se zasvětili, mají se udržovat v kajícím smýšlení a denně vzbuzovat lítost nad hříchy i ostatních lidí a konat pokání místo nich. To oslabuje Satanovu sílu a osvobozuje duše. Modlit se denně růženec.