DESET ZLATÝCH PRAVIDEL O MODLITBE
 

1 Předkládej svůj život Bohu
2 Vyčlen si na modlitbu pravidelný čas
3 Opakování uklidnuje
4 I roztržitá modlitba je modlitbou
5 Hledej vnější i vnitřní ztišení
6 Modli se také tělem
7 Potřebujeme pevně formulované modlitby
8 Nezanedbávat modlitbu
9 Je dobré modlit se společně
10Modlitba je milost
Z knihy R. Abeln, A. Kner "Jak se máme modlit?" (Karmel 1994)